CHƯƠNG TRÌNH DÙNG TRƯỚC - TRẢ SAU

Sản Phẩm Giá từ 6.000.000đ:   Chỉ từ 500.000đ/tháng
Sản Phẩm Giá từ 10.000.000đ: Chỉ từ 833.000đ/tháng
Sản Phẩm Giá từ 15.000.000đ: Chỉ từ 1.250.000đ/tháng
Sản Phẩm Giá từ 20.000.000đ: Chỉ từ 1.660.000đ/tháng

ĐIỀU KIỆN:
  1. Có thẻ tín dụng của các ngân hàng bên dưới
  2. Áp dụng cho các sản phẩm chính: Sofa và Giường
THỦ TỤC TRẢ GÓP
  • Bước 1: Chọn sản phẩm và tiến hành đặt hàng tại showroom DACO
  • Bước 2: Quẹt thẻ tín dụng bằng hình thức trả góp 0%
    (Ngoài giá trị sản phẩm cần thanh toán, Quý khách không phải chịu bất kỳ một khoản phí nào khác)
24 NGÂN HÀNG ÁP DỤNG