Hiển thị một kết quả duy nhất

14,060,000 đ18,585,000 đ
14,060,000 đ18,585,000 đ
15,660,000 đ20,685,000 đ
15,740,000 đ20,790,000 đ
15,740,000 đ20,790,000 đ
15,740,000 đ20,790,000 đ