COMBO Quà Xuân: 04 gối ôm + 02 đôn + 01 thảm (áp dụng với ghế trên 25tr) + 3.000.000đ (trừ vào giá bàn bọc da)

sofa góc chữ u - da
sofa góc chữ u - vải