SOFA GÓC L – DA BÒ Ý
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***

SOFA DA MICROFIBER
54,000,000 VND 43,200,000 VND
24,000,000 VND 19,200,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
25,000,000 VND 20,000,000 VND
24,000,000 VND 19,200,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
25,000,000 VND 20,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
55,000,000 VND 44,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
31,500,000 VND 25,200,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
SOFA ĐA NĂNG

SOFA GÓC L – DA SOFFKIN HÀN QUỐC
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***

SOFA GÓC L – DA PVC TIÊU CHUẨN
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***